Vi skapar konkurrenskraft

Målet med våra affärsutvecklingstjänster är att hjälpa dig skapa affärsmässig konkurrenskraft och tillväxt genom utveckling och förbättring av din affär och din verksamhet.

Vi hjälper dig med affärsutveckling genom avgränsade utredningar, förstudier och utvecklingsprojekt med tydliga målsättningar. Vår affärsutvecklingsprocess innefattar fyra steg. Läs mer >>

 – Är er affärsmodell optimal?

Affärsutveckling handlar ofta om att utveckla eller förbättra någon del i din organisations affärsmodell, eller effektivisera de verksamhetsprocesser där affärsmodellen tillämpas. Läs mer >>

– Är er prismodell optimal?

Misstänker du att det finns förbättringspunkter i ditt företags prismodell? Vi har hjälpt en mängd energiföretag att genomföra prismodellprojekt, och vi kan hjälpa även dig att identifiera eventuellt svaga punkter i er prismodell, samt att ta fram en ny modell som stärker er konkurrenskraft och skapar nöjdare kunder. Läs mer>>

 – Dags att utveckla nya erbjudanden och attrahera nya kunder?

Räkna med att dina kunder förväntar sig en kontinuerlig förbättring av dina tjänsteprodukter och kunderbjudanden. Vi stöttar med förslag, nytänkande och andra infallsvinklar. Samt givetvis utveckling och införande. Läs mer >>

– Vill ni göra en förstudie/utredning för att säkra att rätt beslut fattas?

En förstudie eller utredning är ett utmärkt sätt att komma framåt genom att belysa en eller flera viktiga frågeställningar för dig. Vi undersöker problem och möjligheter samt identifierar om och vilka åtgärder som behöver göras. Slutresultatet blir en trygg bas för dina framtida beslut. Läs mer >>

Comments are closed.