Vi hjälper organisationer utveckla affärsmodeller som når resultat!

Vi har lång erfarenhet när det gäller affärsmodeller. Vi hjälper dig gärna att ta fram en ny affärsmodell eller att se över din befintliga affärsmodell för att säkerställa maximal konkurrenskraft och effektivitet i din verksamhet.

Vad är en affärsmodell?

 Alla verksamheter har en affärsmodell, även om den inte är beskriven i sådana termer. Affärsmodellen handlar om hur en organisation som en helhet förverkligar sin affärsidé och tjänar pengar. Affärsmodeller är inte detsamma som strategier.

Affärsmodellens “Canvas” enligt Osterwalder

Affärsmodellen beskriver som ett system hur en verksamhet skapar och levererar värde för sina kunder, hur den möter kunderna, hur den använder sina resurser och partners, hur intäkter uppstår och hur kostnader fördelas.

Arbete med affärsmodeller är en form av affärsutveckling. Alla verksamheter, nya som befintliga har nytta av att arbeta med sin affärsmodell.

Syftet med att beskriva modellen är att förenkla och tydliggöra det viktiga i värdeskapandet och för att öka förståelsen för företagets ofta komplexa verklighet. Att beskriva affärsmodellen är nödvändigt för att kunna arbeta med utveckling av den.

En affärsmodell kan beskrivas på många olika sätt. Vissa sätt är visuella och fokuserar mycket på ingående objekt. Andra tar utgångspunkt i ett narrativt perspektiv och beskriver affärsmodellen som en berättelse. En tredje variant har ett analytiskt perspektiv och fokuserar mer på intäktsströmmar, beräkningar och simuleringar. Alla dessa koncept har olika för- och nackdelar beroende på vad man vill åstadkomma, och kan kombineras.

 När ska man arbeta med sin affärsmodell och vad är syftet?

Det finns två huvudsakliga situationer då man har nytta av att arbeta med affärsmodellen:

  1.  Vid utveckling av nya affärsområden.
  2. För att skapa förståelse för och förändra affärsmodeller i befintliga verksamheter. Här är arbetet ibland avgränsat och fokuserat till en viss del av affärsmodellen.

Kontakta oss gärna så kan vi berätta mer om affärsmodeller och hur vi kan hjälpa dig öka värdeskapandet i just din verksamhet.

Comments are closed.