Ett paketerat, snabbt och kostnadseffektivt sätt att ta fram en ny prismodell för ditt företag

Nu har vi tagit fram ett paketerbjudande för dig som ansvarar för prisfrågor i energiföretag! Funderar du på att se över er tariff/prismodell och eventuellt göra förändringar i denna, eller har du kanske redan börjat lite grann? Då är detta för dig, vi kallar det Prismodell Kickstart. Kickstart är en paketerad förstudie och utveckling av en ny prismodell till fast pris.

Fördelar:

 • Du får en ny smart prismodell framtagen som säkerställer din konkurrenskraft och dina intäkter.
 • Det går snabbt. Arbetet får en flygande start.
 • Du får tillgång till en stor kunskapsbank baserad på tidigare erfarenheter.
 • Kunskapen är inbyggd i processen och i det IT-baserade prismodellverktyget Prix.
 • Det är kostnadseffektivt. Den långa erfarenheten och många redan investerade timmar i verktyget Prix, gör att vi återanvänder tidigare arbete och inte behöver uppfinna hjulet på nytt.
 • Du vet vad det kostar. Vi erbjuder Prismodell Kickstart till ett fast pris.

 Följande ingår:

 • Nuvarande prismodell kartläggs
 • SWOT analys av nuvarande prismodell
 • Målsättning med ny prismodell
 • Alternativa nya prismodeller kartläggs
 • Workshop 1 – Utbildning och resultat från kartläggning
 • Analys av trender
 • Metodik vid framtagning av prismodell
 • Erfarenheter från andra prismodellprojekt
 • Genomgång av tänkbara priskomponenter
 • För- och nackdelar med olika typer av prismodeller
 • Konceptuell utvärdering av alternativa nya prismodeller
 • Framtagning kunders förbrukningsdata för ett år
 • Byggnation av befintlig och ny prismodell i vårt IT-baserade prismodellverktyg, Prix
 • Beräkning och analys av hur ny modell påverkar er och era kunder jämfört med befintlig – modell
 • Workshop 2 – Resultat från analys och utvärdering
 • Sammanfattning av affärsfördelarna

Varför välja oss?

 • Här finns ledande specialkompetens inom prismodeller och tariffer för energibranschen. Vi har förmodligen Sveriges mest omfattande erfarenhet av prismodellprojekt.
 • Där andra bara ser ett tekniskt beräkningsarbete, ser vi till helheten.
 • Arbetet kommer att involvera era nyckelpersoner och bli väl förankrat i er verksamhet.
 • Werton Management är en fullservicepartner.  Vi kan hjälpa er från förstudie till en ny färdig prismodell införd i er verksamhet och era IT-system och kommunicerad till era kunder.
 • Vi kan även involvera era kunder och ta reda på vad de tycker.
 • Du kan få hjälp att ta fram bra kommunikationsmaterial så att säljarna känner sig trygga och kunderna känner sig ännu nöjdare än tidigare.
 • Vi kan hjälpa er att tryggt införa den nya modellen i faktureringssystemen och säkerställer att mätningssystemen stödjer den nya modellen på ett automatiserat och effektivt sätt.
 • Vi kan säkerställa också att alla verksamhetsprocesser som exempelvis försäljning, budgetering, uppföljning stödjer den nya modellen.

Låter det intressant? Du är hjärtligt välkommen att kontakta oss så kan vi berätta mer och ge dig en offert.

Comments are closed.