Utredning / Förstudie

Varje företag och situation är unik, men processen startar ofta med att det existerar ett antal frågeställningar kring hur ni skall agera i en situation. Det kan bottna i ett upplevt problem, eller att du har idéer om förbättringar i verksamheten eller affärsmodellen. Ibland är det helt enkelt så att du har en viktig fråga som behöver genomlysning. I förstudien ingår i regel problemanalys, ett antal centrala frågor som skall utredas och besvaras, utformning och utvärdering av alternativa lösningar, identifiering av kritiska framgångsfaktorer, prioriteringar, business case och att undersöka förutsättningar och planer för att gå vidare. Dessutom ingår eventuella beslutsalternativ och rekommendationer som kan tjäna som beslutsunderlag för hur ni ska agera.

Se även hela vår affärsutvecklingsprocess. >>

Comments are closed.