Vi har specialistkompetens

Sedan starten av Werton Management har vi hjälpt flera energiföretag att genomföra prismodellprojekt inom fjärrvärme och elnät och vi har därför utvecklat specialistkompetens inom dessa områden.

En mångfasetterad utmaning

I processen med att utveckla och införa en prismodell ingår flera viktiga delar. Det handlar inte bara om beräkningsarbete och analyser, även om detta är viktiga delar. Vi har en helhetssyn där vi förutom intäkter och kostnader, även tar hänsyn till hur olika kundgrupper påverkas i olika scenarier, samt säkerställer att alla intressenter är nöjda efter förändringen.

Många viljor – kunderna viktigast!

En ny prismodell innebär ofta en stor förändring och många viljor brukar förekomma. Den viktigaste intressenten av alla är såklart kunden. Genom att involvera nyckelpersoner i företaget och bland kunderna, blir arbetet väl förankrat. Vi kan också stötta i beslutsprocessen och säkerställa att hela ledningen och styrelsen är med på tåget.

En viktig förändring

I samband med utvecklingen av en ny prismodell är det ofta en mängd saker som hänger ihop med modellförändringen och behöver anpassas och säkerställas i verksamheten när modellen skall införas. Detta är kritiska faktorer som måste planeras och göras rätt för att förändringen skall tas emot på ett bra sätt. Vi kan med van hand hjälpa er med samtliga delar såsom införande i IT-system, anpassning av teknik, processförändringar, stöd till personal med kundkontakter med mera.

Kommunikation är viktigt

Framtagning av ett klokt budskap och en väl genomtänkt kundkommunikation är nyckeln till att kunderna gillar förändringen och förblir trogna.

Intäkter och konkurrenskraft

Rätt genomfört kan ett prismodellprojekt trygga framtida intäkter, skapa betydande konkurrenskraft och ge nöjdare kunder. Kontakta oss gärna så berättar mer. Se även vårt paketerade erbjudande Prismodell Kickstart. Läs mer>>

Comments are closed.