Behöver du få kontroll på ett projekts status?
Audit är en bra metod.

En Audit kan liknas vid att ta tempen eller göra en diagnos på ett projekt. Vad har åstadkommits och hur är kvaliteten på det som utförts? Vad återstår och vilka är hindren? Vi har en strukturerad metodik samt en unik fingertoppskänsla när det gäller att sätta fingret på eventuella problem och åtgärdsbehov. När vi gör en Audit blir resultatet en opartisk och nyanserad bild av tillståndet i projektet. Ett underlag du kan använda för att fatta beslut om vad som behöver åtgärdas.

Comments are closed.