Beställarstöd och styrgruppstöd?

Beställare av projekt är ofta upptagna personer som har många saker att fokusera på samtidigt. Både beställare och styrgrupper kan också behöva stöd av en person med professionell erfarenhet av projektstyrning. Det blir ofta en välkommen avlastning att ta in hjälp. Här kommer vi in. Med erfarenhet, fingertoppskänsla och inlevelseförmåga kan vi stötta med rådgivning och agera ombud.

Comments are closed.