Behov att samordna flera projekt- och linjeverksamheter?

Program är ett professionellt sätt att organisera komplexa situationer där flera projekt och eventuellt också linjeverksamheter korsar. Med hjälp av programledning kan vi hjälpa dig att samordna flera projekt och linjeverksamheter. Vi säkerställer att initiativen samordnas och strävar mot en gemensam målbild. 

I stora organisationer pågår ofta en mängd olika projekt och linjeverksamheter som har beröringspunkter och delvis överlappar. Initiativ som både påverkar och har beroenden till varandra. Då är det lätt hänt att var och en enbart fokuserar på sitt eget område. Att målen blir motstridiga och att det uppstår konflikter om resurser. Det är också lätt hänt att tro att det löser sig av sig själv. Det gör det inte. För att undvika suboptimering och åstadkomma en maximerad sammanvägd verksamhetsnytta, krävs det en gemensam organisation.

Med arbetsformen ”program” går det att säkerställa att de olika initiativen samordnas på ett sätt så att de strävar mot en gemensam målbild, samarbetar effektivt och stödjer varandra istället för att motarbeta varandra, samtidigt som man undviker dubbelarbete.

Den här typen av komplexa situationer har vi på Werton Management stor erfarenhet från. Med en unik förståelse för vad som krävs i respektive situation, kan vi vara med och säkerställa framgång ur ett helhetsperspektiv. Vi har erfarenhet från program i 100-miljonersklassen.

Comments are closed.