– Nytt IT-system?

Behöver ni byta ut ett befintligt system eller komplettera med ett helt nytt? Vår erfarenhet täcker hela processen från insamling av krav, marknadsscanning, upphandling, införande, anpassning och integration med övriga system, samt utfasning av gamla system. Genom åren har vi varit med och kravställt, utvecklat, upphandlat och infört  många typer av system, bl a inom logistik, CRM, Supply Chain, mätning och fakturering. Vi har jobbat med en mängd olika typer av standardsystem, t ex SAP.

Comments are closed.