Vill du lyfta dina Internetbaserade tjänster?

– Vill du skapa framgångsrik interaktiv marknadsföring, tjänster som genererar lönsamma affärstransaktioner och hållbara affärsrelationer?

– Vill du också skapa självbetjäningstjänster som höjer kundupplevelsen och sparar pengar?

Det kräver en bred förståelse i den digitala tidsåldern. Det handlar inte primärt om teknik, utan snarare om att förstå människorna i båda ändarna av affärsrelationen och affärsmodellen däremellan. Det handlar också om att genomföra förändringsprocesser och hur tjänsterna skall organiseras.

Vi har den förståelse som krävs. Vår gedigna erfarenhet av affärer och kommunikation via Internet, intranät, mobila tjänster och sociala medier sträcker sig tillbaks till dess barndom i mitten av 90-talet. Vi erbjuder tjänster som hjälper er från strategi till upphandling och implementation. Kontakta oss så berättar vi mer.

Comments are closed.