– Förändring av organisation och arbetsprocedurer?

Det är viktigt att IT-verksamheten fungerar effektivt över hela värdekedjan – från behov till utförd tjänst, det vill säga från beställare till IT-enheter och IT-partners. Vi hjälper er att se över detta och genomföra nödvändiga förändringar och på så sätt säkerställa att ni får en kostnadseffektiv och välorganiserad IT-verksamhet.

Comments are closed.